• Flexible organic plugging material of intumescent fireproof sealant

    Утаатай, галд тэсвэртэй чигжээсийн уян хатан органик залгуур материал

    Галын шаврыг органик галд тэсвэртэй залгах материал гэж нэрлэдэг бөгөөд үүнийг уут, хайрцагт хувааж болно. Материалыг ихэвчлэн утас, кабелийн гал түймэр зэргэлдээх өрөөнүүд рүү тархахаас урьдчилан сэргийлэх, галын алдагдлыг бууруулах зорилгоор утас, кабелийн нүхийг бөглөхөд ашигладаг. Энэ нь утаанаас урьдчилан сэргийлэх, гал түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тоосжилтоос урьдчилан сэргийлэх чиг үүрэгтэй. Тиймээс залгуурын материалыг цахилгаан станцууд, үйлдвэр, уул уурхайн үйлдвэрүүд, өндөр барилга байгууламж, усан онгоцны үйлдвэр, шуудан, харилцаа холбоо, дэд станц, төмөрлөг болон бусад системийн инженерчлэлд өргөн ашигладаг.