• Non expansive fire retardant coating for outdoor steel structure

    Гаднах ган хийцэд зориулсан галд тэсвэртэй бүрхүүл

    Хэрэглээ: Сансрын, газрын тос, химийн үйлдвэр, цахилгаан эрчим хүч, төмөрлөг, үндэсний батлан ​​хамгаалах, хөнгөн, нэхмэлийн үйлдвэр болон бусад гадаа барилга байгууламжууд нь хүнд төмөр хийцийн эд ангиудыг гал түймрээс хамгаалах үүрэгтэй бөгөөд галын эрсдэлтэй зарим ган хийцийн төслүүдэд ялангуяа тохиромжтой байдаг. нефть химийн инженерчлэл, гараж, газрын тос өрөмдөх тавцан, газрын тос хадгалах байгууламжийг дэмжих хүрээ гэх мэт нүүрсустөрөгчийн химийн бодисууд (газрын тос, уусгагч гэх мэт).